Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
1.8.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v programe Podpora rozvoja športu
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie v programe Podpora rozvoja športu
1.8.2018
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o nájme nehnuteľnosti
1.8.2018
Zmluva o dielo 09-2018
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo 09-2018
1.8.2018
Zmluva o dielo SFZ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo SFZ
1.8.2018
Zmluva o dielo OOÚ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo OOÚ
1.8.2018
Zmluva DPO SR č. 148 325
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva DPO SR č. 148 325
1.8.2018
Zmluva o dielo , zhotovenie ÚPN
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo , zhotovenie ÚPN
1.8.2017
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
1.8.2017
Zmluva o dielo MARO s.r.o. – Multifunkčné ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o dielo MARO s.r.o. – Multifunkčné ihrisko
1.8.2017
Zmluva o dielo – zateplenie budovy Materskej školy
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o dielo – zateplenie budovy Materskej školy
1.8.2017
Zmluva o koordinačnej činnosti č. 12042017 IKF Service s.r.o
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o koordinačnej činnosti č. 12042017 IKF Service s.r.o
1.8.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
1.8.2017
Kúpna zmluva – školské ovocie
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Kúpna zmluva – školské ovocie
1.8.2017
Kúpna zmluva na pozemok
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Kúpna zmluva na pozemok
1.8.2017
Zmluva o úvereč. 22,086,07
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o úvereč. 22,086,07
1.8.2017
Zmluva o úvere č. 77,001,17
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o úvere č. 77,001,17
1.8.2017
Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzal
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzal
1.8.2017
Zmluva o nájme _LEKOS
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o nájme _LEKOS
1.8.2017
Zmluva Vypracovanie žiadosti
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva Vypracovanie žiadosti
1.8.2017
Zmluva PD
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva PD