Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
1.8.2017
Kúpna zmluva – školské ovocie
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Kúpna zmluva – školské ovocie
1.8.2017
Kúpna zmluva na pozemok
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Kúpna zmluva na pozemok
1.8.2017
Zmluva o úvereč. 22,086,07
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o úvereč. 22,086,07
1.8.2017
Zmluva o úvere č. 77,001,17
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o úvere č. 77,001,17
1.8.2017
Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzal
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzal
1.8.2017
Zmluva o nájme _LEKOS
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o nájme _LEKOS
1.8.2017
Zmluva Vypracovanie žiadosti
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva Vypracovanie žiadosti
1.8.2017
Zmluva PD
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva PD
1.8.2017
Zmluva LEKOS- zmluva o poskytovaní komplexných servisných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva LEKOS- zmluva o poskytovaní komplexných servisných služieb
1.8.2017
Kúpna zmluva školské ovocie
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Kúpna zmluva školské ovocie
1.8.2017
Zmluva o výkone správy majetku obce VVS a.s
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o výkone správy majetku obce VVS a.s
1.8.2017
Zmluva DCOM Dodatok č.1
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva DCOM Dodatok č.1
1.8.2016
Zmluva o využivani verejnej elektronickej komunikačnej siete-LEKOS
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2016
Dátum uzavretia 1.8.2016
Názov Zmluva o využivani verejnej elektronickej komunikačnej siete-LEKOS
1.8.2016
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb číslo 0008 – 16
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2016
Dátum uzavretia 1.8.2016
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb číslo 0008 – 16
1.8.2016
Nájomná zmluva _ Kultúrny dom
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2016
Dátum uzavretia 1.8.2016
Názov Nájomná zmluva _ Kultúrny dom
1.8.2015
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 816 634 927
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2015
Dátum uzavretia 1.8.2015
Názov Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 816 634 927
1.8.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2015
Dátum uzavretia 1.8.2015
Názov Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
1.8.2015
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodávku školského ovocia v školskom roku 2015 2016
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2015
Dátum uzavretia 1.8.2015
Názov Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodávku školského ovocia v školskom roku 2015 2016
1.8.2015
Kúpna zmluva školské ovocie 2015-2016
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2015
Dátum uzavretia 1.8.2015
Názov Kúpna zmluva školské ovocie 2015-2016
1.8.2015
Zmluva o dielo č. 49/2015
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2015
Dátum uzavretia 1.8.2015
Názov Zmluva o dielo č. 49/2015