VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.8.2019
VZN 2-2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobie
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2019
Názov VZN 2-2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobie
1.8.2018
VZN o ostatných poplatkoch 2-2018
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2018
Názov VZN o ostatných poplatkoch 2-2018
1.8.2018
VZN-na-rok-2019-o-DzN 1-2018
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2018
Názov VZN-na-rok-2019-o-DzN 1-2018
1.8.2016
VZN 2/2015 o dani za psa, dani za užívanie ver.priestr, miestny poplatok za komunálne odpady
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 2/2015 o dani za psa, dani za užívanie ver.priestr, miestny poplatok za komunálne odpady
1.8.2016
VZN 3/2015 o ostatných poplatkoch obce
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 3/2015 o ostatných poplatkoch obce
1.8.2016
VZN 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
1.8.2016
VZN 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšné Remety
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšné Remety
1.8.2016
VZN 2-2016 – spol.školský obvod
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2016
Názov VZN 2-2016 – spol.školský obvod
1.8.2014
VZN č. 6-2014 o miestnej dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2014
Názov VZN č. 6-2014 o miestnej dani z nehnuteľností
1.8.2014
VZN č.7-2014 daň za psa, miestny a komunálny poplatok
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2014
Názov VZN č.7-2014 daň za psa, miestny a komunálny poplatok
1.8.2014
VZN č.8-2014 o ostatných poplatkoch obce
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2014
Názov VZN č.8-2014 o ostatných poplatkoch obce
1.8.2013
VZN č. 1-2013 o miestnej dani z nehnuteľností na rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2013
Názov VZN č. 1-2013 o miestnej dani z nehnuteľností na rok 2014
1.8.2013
VZN č.2- 2013 Daň za psa a ostatné poplatky na r 2014
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2013
Názov VZN č.2- 2013 Daň za psa a ostatné poplatky na r 2014
1.8.2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 3/2011 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia prístroje, miestný poplatok za odpady a drobné stavebné odpady a ostatné miestné poplatky na kalendárny rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2012
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 3/2011 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracia prístroje, miestný poplatok za odpady a drobné stavebné odpady a ostatné miestné poplatky na kalendárny rok 2012
Prílohy
faf1c_vzn-3.pdf
1.8.2012
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 4/2011 o ostatných poplatkoch obce na kalendárny rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 1.8.2012
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 4/2011 o ostatných poplatkoch obce na kalendárny rok 2012
Prílohy
05fe1_vzn4.pdf
1.8.0212
Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
Detail dokumentu
Dátum 1.8.0212
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšné Remety č. 2/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012
Prílohy
1b546_vzn-2.pdf