Kontakt - Urbárska spoločnosť Vyšné Remety, pozemkové spoločenstvo