Stavebný úrad

Stavebný úrad – pôsobnosť, kontakty
Spoločný obecný úrad – stavebný úrad so sídlom v Sobranciach
Mestský úrad Sobrance,
Štefánikova 23,
073 01 Sobrance
 
Telefón: +421 56 6521006, sekretariá MsÚ +421 56 6522210
 
Zabezpečuje činnosť od 14.12.2007
Štatutárnym orgánom SOÚ je primátor mesta Sobrance.

ÚRADNÉ HODINY:

 

 

 

PONDELOK:

7. 30 – 11. 30

 

12. 15 – 15. 45

UTOROK:

7. 30 – 11. 30

 

12. 15 – 15. 45

STREDA:

7. 30 – 12. 30

 

12. 15 – 16. 15

ŠTVRTOK:

7. 30 – 11. 30

 

12. 15 – 15. 45

PIATOK:

7. 30 – 11. 30

 

12. 15 – 15. 15


odborní pracovníci:
 
prenesený výkon štátnej správy, odborné činnosti – na úseku stavebného úradu – územné plánovanie a stavebný poriadok
 
Ing. Tatiana Rybnická pre Mesto Sobrance
e-mail: rybnicka.tatiana@sobrance.sk
 
Viliam Paško pre všetky obce okresu Sobrance – 46 obcí
e-mail: pasko.viliam@sobrance.sk
 
na úseku životného prostredia:
 
Bc. Gregušová Anna
e-mail: gregusova.anna@sobrance.sk
 
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
 
Ing. Kudráčová Anna,
e-mail: kudracova.anna@sobrance.sk