Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
NÁVRH VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.18.10.202118.10.20212f4a8_Návrh VZN č. 1-2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.odt
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov20.09.202120.09.20212f38c_Oznámenie.docx
Národný projekt – Zlepšenie prístupu obetí trestných činov01.08.202001.08.20203dc9d_Národný-projekt-Zlepšenie-prístupu-obetí-trestných-činio-k-sl.pdf
REFERENDUM 202315.11.20228be69_ROZHODNUTIE.pdf8be69_emailova adresa na doručovanie.docx67733_Informácia pre voliča.pdf
Záverečný účet za rok 202109.06.2022c4899_Záverečný účet za rok 2021.pdf
Pozvánka na zasadnutie Obecnéh zasupiteľstva dňa 08.06.202206.06.20228a4a8_Pozvánka OZ 25.02.2020.docx
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 202215.02.202232b07_plan-hk-na-1-polrok-2022 (1).doc