Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
REFERENDUM 202315.11.20228be69_ROZHODNUTIE.pdf8be69_emailova adresa na doručovanie.docx67733_Informácia pre voliča.pdf
Záverečný účet za rok 202109.06.2022c4899_Záverečný účet za rok 2021.pdf
Pozvánka na zasadnutie Obecnéh zasupiteľstva dňa 08.06.202206.06.20228a4a8_Pozvánka OZ 25.02.2020.docx
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 202215.02.202232b07_plan-hk-na-1-polrok-2022 (1).doc