Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Obchodná verejná súťaž VVS28.03.202406.06.2024dbec6_Podmienky obchodnej verejnej súťaže.pdfdbec6_Zámer prevodu akcií.pdfdbec6_Výzva na uplatnenie predkupného práva.pdf
Návrh záverečného účtu obce za rok 202302.05.202417.05.2024fd177_návrh záverečný účet za rok 2023.doc
Zrušenie trvalého pobytu29.01.202413.02.2024103a8_Zrušenie trvalého pobytu.odt
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/202324.11.202324.11.20235f786_Návrh VZN 2023 Daň-za-psa-a-ostatné-poplatkydoc.doc
Návrh rozpočtu na rok 2024 - výdavky24.11.202324.11.2023e8c78_Návrh rozpočtu na roky 2024 - výdavky.pdf
Návrh rozpočtu na rok 2024 - príjem24.11.202324.11.202350b0c_Návrh rozpočtu na rok 2024 - príjmy.pdf
Záverečný účet obce za rok 202226.05.202310.06.2023aa6be_záverečný účet 2022 (1).doc
Návrh Záverečného účtu za rok 202211.05.202326.05.2023a93ce_záverečný účet 2022 (1).doc
Výbeorvé konanie na miesto Hlavného kontrolóra obce Vyšné Remety02.03.202302.03.20235a952_Výberové konanie.docx
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 02.03.202328.02.202328.02.20235f535_Pozvánka OZ.docx
Výpočet vytriedenia odpadu za rok 202224.02.202324.02.2023fed4f_Výpočet vytriedenia odpadu 2022.PNGfed4f_
Pozvánka na OZ dňa 15.12.202212.12.202201.01.1970e4b88_Pozvánka OZ.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/202215.12.202231.12.2022510bf_VZN 72022 ulice .docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/202215.12.202231.12.20224e3ba_VZN 62022 o zakázaných činnostiach.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/202215.12.202231.12.20226a577_VZN 52022 prevádzkový čas.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/202215.12.202231.12.20225e922_VZN 42022 ref.docx
Všeobecne závävné nariadenie č. 3/202215.12.202231.12.2022f8563_VZN 32002 o poplatkoch.docx
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/202215.12.202231.12.2022d5ae9_VZN 22022 o určení výšky príspevku v MŠ a ŠJ.doc
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/202215.12.202231.12.20229262c_VZN 12022 Daň-za-psa-a-ostatné-poplatkydoc.doc
Návrh VZN č. 7/2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev30.11.202215.12.2022e85a8_VZN 72022 ulice .docx