Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
1.8.2020
Zmluva o poskytovaní auditorských a poradenských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských a poradenských služieb
1.8.2020
Dodatok č.2 k ZOD Vyšné Remety – Zateplenie bu dovy MŠ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Dodatok č.2 k ZOD Vyšné Remety – Zateplenie bu dovy MŠ
1.8.2020
Zmluva o úvere č.7700720
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva o úvere č.7700720
1.8.2020
Zmluva o Municipiálnom úvere – Eurofondy (A) č.77-005-20 – Zateplenie budovy MŠ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva o Municipiálnom úvere – Eurofondy (A) č.77-005-20 – Zateplenie budovy MŠ
1.8.2020
Zmluva o grantovom účte
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva o grantovom účte
1.8.2020
Naturpack Dodatok č. 3 – nakladanie s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Naturpack Dodatok č. 3 – nakladanie s odpadmi z obalov
1.8.2020
Fura – Dodatok č. 1-2020 k zmluve o posk.služieb nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Fura – Dodatok č. 1-2020 k zmluve o posk.služieb nakladania s odpadmi
1.8.2020
Dodatok č. 1 k ZOD Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Dodatok č. 1 k ZOD Vyšné Remety – Zateplenie budovy Materskej školy
1.8.2020
Zmluva o dielo č. 01-2020 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva o dielo č. 01-2020 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
1.8.2020
Zmluva Dobovoľná požiarna ochrana č. 320 0724
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva Dobovoľná požiarna ochrana č. 320 0724
1.8.2020
Zmluva zo ŠR SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva zo ŠR SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
1.8.2020
Licenčná zmluva – INFOKAT WIN 2.1
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Licenčná zmluva – INFOKAT WIN 2.1
1.8.2019
Dohoda o vydaní a vyplnení bianko zmenky č. 22,086,08
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Dohoda o vydaní a vyplnení bianko zmenky č. 22,086,08
1.8.2019
Zmluva o prenajme diskového priestoru
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o prenajme diskového priestoru
1.8.2019
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
1.8.2019
Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o dielo
1.8.2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
1.8.2019
Zmluva o dodávani mlieka a mliečnych výrobk ov_ školské mlieko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o dodávani mlieka a mliečnych výrobk ov_ školské mlieko
1.8.2019
Fúra dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a ret.odpadu
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Fúra dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a ret.odpadu
1.8.2019
Zmluva o zneškodnení odpadu FURA
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o zneškodnení odpadu FURA