Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
1.8.2020
Zmluva o dielo č. 01-2020 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva o dielo č. 01-2020 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
1.8.2020
Zmluva Dobovoľná požiarna ochrana č. 320 0724
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva Dobovoľná požiarna ochrana č. 320 0724
1.8.2020
Zmluva zo ŠR SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Zmluva zo ŠR SR Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
1.8.2020
Licenčná zmluva – INFOKAT WIN 2.1
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2020
Dátum uzavretia 1.8.2020
Názov Licenčná zmluva – INFOKAT WIN 2.1
1.8.2019
Dohoda o vydaní a vyplnení bianko zmenky č. 22,086,08
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Dohoda o vydaní a vyplnení bianko zmenky č. 22,086,08
1.8.2019
Zmluva o prenajme diskového priestoru
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o prenajme diskového priestoru
1.8.2019
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
1.8.2019
Zmluva o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o dielo
1.8.2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
1.8.2019
Zmluva o dodávani mlieka a mliečnych výrobk ov_ školské mlieko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o dodávani mlieka a mliečnych výrobk ov_ školské mlieko
1.8.2019
Fúra dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a ret.odpadu
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Fúra dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a ret.odpadu
1.8.2019
Zmluva o zneškodnení odpadu FURA
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o zneškodnení odpadu FURA
1.8.2019
Zmluva č. 149 274 Doborvoľná požiarna oc hrana SR
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva č. 149 274 Doborvoľná požiarna oc hrana SR
1.8.2019
Zmluva o grantovom účte Prima Banka
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o grantovom účte Prima Banka
1.8.2019
Zmluva o dielo 1-2019 Deské ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o dielo 1-2019 Deské ihrisko
1.8.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 232_2018 – multifunkčné ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 232_2018 – multifunkčné ihrisko
1.8.2019
Natur pack Dodatok č. 2 k zmluve o zebezpečení združ. nakladania s odpadmi obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Natur pack Dodatok č. 2 k zmluve o zebezpečení združ. nakladania s odpadmi obalov
1.8.2019
Zmluva o poskytnutí NFP – Zateplenie budovy MŠ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o poskytnutí NFP – Zateplenie budovy MŠ
1.8.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017
1.8.2018
Zmluva o dielo Zhotoviteľ – Multifunkčné ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo Zhotoviteľ – Multifunkčné ihrisko