Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
1.8.2019
Zmluva č. 149 274 Doborvoľná požiarna oc hrana SR
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva č. 149 274 Doborvoľná požiarna oc hrana SR
1.8.2019
Zmluva o grantovom účte Prima Banka
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o grantovom účte Prima Banka
1.8.2019
Zmluva o dielo 1-2019 Deské ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o dielo 1-2019 Deské ihrisko
1.8.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 232_2018 – multifunkčné ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 232_2018 – multifunkčné ihrisko
1.8.2019
Natur pack Dodatok č. 2 k zmluve o zebezpečení združ. nakladania s odpadmi obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Natur pack Dodatok č. 2 k zmluve o zebezpečení združ. nakladania s odpadmi obalov
1.8.2019
Zmluva o poskytnutí NFP – Zateplenie budovy MŠ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2019
Dátum uzavretia 1.8.2019
Názov Zmluva o poskytnutí NFP – Zateplenie budovy MŠ
1.8.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017
1.8.2018
Zmluva o dielo Zhotoviteľ – Multifunkčné ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo Zhotoviteľ – Multifunkčné ihrisko
1.8.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v programe Podpora rozvoja športu
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie v programe Podpora rozvoja športu
1.8.2018
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o nájme nehnuteľnosti
1.8.2018
Zmluva o dielo 09-2018
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo 09-2018
1.8.2018
Zmluva o dielo SFZ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo SFZ
1.8.2018
Zmluva o dielo OOÚ
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo OOÚ
1.8.2018
Zmluva DPO SR č. 148 325
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva DPO SR č. 148 325
1.8.2018
Zmluva o dielo , zhotovenie ÚPN
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2018
Dátum uzavretia 1.8.2018
Názov Zmluva o dielo , zhotovenie ÚPN
1.8.2017
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
1.8.2017
Zmluva o dielo MARO s.r.o. – Multifunkčné ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o dielo MARO s.r.o. – Multifunkčné ihrisko
1.8.2017
Zmluva o dielo – zateplenie budovy Materskej školy
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o dielo – zateplenie budovy Materskej školy
1.8.2017
Zmluva o koordinačnej činnosti č. 12042017 IKF Service s.r.o
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o koordinačnej činnosti č. 12042017 IKF Service s.r.o
1.8.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 1.8.2017
Dátum uzavretia 1.8.2017
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb